vitaminen.fi

MASSAGE

Jag erbjuder mina kunder klassisk och  även idrottsmassage.

Syftet är att öka blodcirkulationen i kroppen, vilket lindrar smärta och ger avslappning åt kroppen.

Skillnaden mellan klassisk- och en idrottsmassage ligger i syftet med massagen och vilka mål man har med varje enskild behandling.

Idrottsmassören har en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit- bredd-, och motionsnivå. Vidare har idrottsmassören en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering.

Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation.

Facebook