vitaminen.fi

FUNKTIONSMEDICIN

MOTTAGNING INOM FUNKTIONSMEDICIN

 

Maili Lepola påbörjar en mottagning inom funktionsmedicin på Karis Hälsokost AB.

Maili Lepola är den första finländaren som har utfört en godkänd examen inom The Institute for Functional Medicine och fått certifikatet IFMCP. I Europa finns för närvarande sex stycken IFMCP-läkare/terapeuter, varav fem i Storbritannien och Maili tillsvidare den enda i Finland.

Se (www.functionalmedicine.org)

Förutom certifikatet har Maili utfört flere olika examina; tandläkarlicentiat, yrkesexamen inom motion, internationell coach-examen, företagaryrkesexamen (med wellness som inriktning), NLP Master Practioner och förutom dessa tagit ett flertal studiepoäng  från Helsingfors Universitet , Aalto Universitet och tagit otaliga kortkurser.

Hon har tidigare fungerat som expert, konsult, utbildare och föreläsare inom hälsovård och välmående inom arbetslivet. Och studierna fortsätter...

I praktiken, när kunden kommer till mottagningen skall kunden fylla i ett frågeformulär (MSQ-test), helst redan innan.

För första besöket som tar i allmänhet 90-120 minuter skall kunden ha med sig resultat från de senaste årens laboratorie- samt sjukkhusundersökningar. Dessa fås från hälsovårdscentralen, arbetsplatshälsovården eller från e-databasen om kundens vårddistrikt hör dit.

På basen av kundens bakgrundsinformation går man på mottagningen igenom vad som lett till detta och vilken är den främsta orsaken till besöket. Tillsammans med fakta, bakgrundsinformation och det som kunden har att berätta försöker man finna de bakomliggande orsakerna. De bakomliggande orsakerna kan vara det genetiska arvet och andra ärftliga orsaker, personliga livsstilssfaktorer, samt både fysiologiska och funktionella faktorer och obalanser i dem. Detta kartläggs tillsammans med kunden.

Ibland behövs olika tilläggsundersökningar. Dessa kan vara exempelvis; funktionsmedicinska tester som det finns hundratals av. Oftast handlar det om blod-, urin- eller avföringsprover samt genetiska tester. Man har också tillgång till ett flertal olika frågeformulär som man vid behov använder till att samla in information om psykiska, fysiska och kemiska belastningar.

Vården baserar sig på personliga livsstilsfaktorer (näring, sömn, avkoppling, motion, stress samt relationer) samt stödformer/-terapier, dieter och näringsämnen, kosttillskott och nångång också mediciner under uppsikt av den vårdande läkaren.

Hur lång tid vården tar samt hur täta besök som behövs är individuellt

likaså som helhetskostnaderna.

I huvudsak ersätter varken FPA eller försäkringsbolagen vårdkostnaderna.

Facebook