vitaminen.fi

BIORESONANS

Vad är Bioresonans?

Bioresonans är ett ypperligt verktyg för mig som kostrådgivare att analysera kroppens funktioner och organ. Apparaten utvecklades på 1970-talet i Tyskland, och är certifierad samt medicinskt godkänd inom EU. Apparaten är programmerad med tusentals frekvenser för varje delområde i din kropp.

Vad har resonans med din kropp att göra?

Varje cell, organ, vitamin, mineral, bakterie, virus etc har sitt specifika frekvensmönster. Dessa mönster har genom mångårig forskning kartlagts. Det är en för kroppen varsam, säker och djupgående behandlingsform där både analys och balansering sker med hjälp av specifika frekvenser. Metoden stimulerar kroppens naturliga läkningsprocesser.

 Hur går behandlingen till?

Klienten sitter i en fåtölj på ett lakan med invävda elektroder. Elektroderna är kopplade till bioresonans apparaten, Rayocomp PS10. Metoden är varsam och smärtfri.

Nyttan av Bioresonans hos Kostrådgivaren? Helheten är viktig!

En helhetstänkande kostrådgivare vill ta reda på vad som belastar din kropp för att kunna eliminera det samt att ta reda på vilka brister på olika näringsämnen du har. Belastningar kan vara t.ex. tungmetaller, kemikalier, bakterier, virus, svampöverväxt, parasiter eller födoämnen din kropp inte tål. Kroppen kan lida brist på bl.a. vitaminer, mineraler, goda tarmbakterier, spårämnen m.m.

Belastningarna och olika brister kan yttra sig som allergier, mag/tarmproblem, hudproblem, huvudvärk, hormonell obalans, infektioner, trötthet, ledvärk m.m.

Med hjälp av bioresonans analyserar jag dessa obalanser. Efter analysen rekommenderar jag en lämplig kost samt högkvalitativa kosttillskott och näringspreparat som stärker behandlingen.

 

Antalet behandlingar?

Behovet bedöms efter obalansens styrka. Längre tids besvär kräver längre behandling.

 

 

 

 

Facebook